فروش پلیمر مایع


فروش پلیمر مایع

 

 

 

"<yoastmark

 

 

 

فروش پلیمر مایع

این محصول چیست و در کجا پیدا میشود

اگر به اطراف خوب نگاه کنیم بسیاری از وسایل ما که روزانه استفاده می شود این محصول

به وجود اومده  . نام دیگر این به بسپار یا بزرگ مولکولی می گویند .

ترکیب شیمیایی مولکولی است و از به هم پیوستن واحدهای کوچک چند صد مو نو مر

تشکیل شده‌اند و زنجیره بلندی شکل داده است .

 

 

خرید پلیمر مایع

 

ساختار این ماده پر کار برد چگونه است بیشتر بسپار ها از روش متداول ای از پلیمریزاسیون

و از مولکولهای ساده مو نومر تشکیل می شود مانند پلی اتیلن با زیاد کردن یا همان

افزایش چندین مولکول اتیلن به دست می آید . هر مولکول تیلن یک مونومر است که با

ترکیب دمای مناسب بین کربن ها و اعضای مواد دوگانه بین اتم کیکی  کربن شکسته

شک می گیرد و با آزاد کردن مونومر به رادیکال آزاد شکل می گیرد اتم کربن به شکل و

ظاهر تک الکترون تبدیل می شود  .

 

قیمت پلیمر مایع

 

و به رادیکال آزاد اضافه کرده اینجوری مولکول پلیمر هستند و می توانند انجام واکنش دهند

تکرار مولکولی است و پلیمر یا بسپار میگویند .

این محصول به سه دسته تشکیل می شود طبیعی مصنوعی میکروبی

محصول طبیعی هستند که در بدن موجودات زنده تشکیل میشوند و خیلی بده .

محصول طبیعی در نشاسته فلوس پروتئین یا آمینو اسیدها نوکلئیک dna و غیره است

این محصول مصنوعی در کارخانه پتروشیمی تولید می شود و برای ساخت وسایل گوناگون مورد

استفاده میشود مانند لاستیک رنگ چسب فوم و غیره

محصول میکروبی مانند این ماده طبیعی است ولی با کمک باکتری یا میکروب انجام می‌شود

دانشمندان زیادی به دنبال جایگزین کردن پلیمر های فسیلی هستند چون استفاده بیش از

حد پلیمر های فسیلی مثل پلی اتیلن پلی پروپیلن یا پلی استایرن باعث مشکلاتی برای

یک طبیعت و زمین به وجود اومده . مانند نمونه گرم شدن و افزایش آلودگی است  .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.