فروش پلی اتیلن در رامسر

فروش پلی اتلین در بجنورد
فروش پلی اتلین در بجنورد

فروش پلی اتیلن در رامسر

فروش پلی اتیلن در رامسر

فروش پلی اتیلن در  رامسر انشعاب در زنجیره های پلی اتیلن بر چگالی مواد و سایر خواص تأثیر می گذارد

فروش پلی اتیلن در ساری

فروشگاه پلی اتیلن در رامسر

بیشتر به دلیل معرفی و انشعاب زنجیره ای طولانی از آن تشکیل شده است

واکنش جانبی در طول پلیمریزاسیون. همانطور که در شکل 2.4 نشان داده شده است ،

خطی با محتوای
شاخه های زنجیره ای بلند از طرف دیگر پلی اتیلن با چگالی کم شناخته شده است

مرکز فروش پلی اتیلن در رامسر

محتویات انشعاب زنجیره کوتاه بالا و محتویات انشعاب زنجیره ای طولانی را دارند. حضور از
شاخه های زنجیره کوتاه در تشکیل لاملها دخالت دارد ، از این رو با
محتوای بالاتر از چگالی کمتری برخوردار است. توزیع شعبه زنجیره کوتاه از

پلی اتیلن با توجه به نوع کاتالیزوری مورد استفاده در فرآیند پلیمریزاسیون کنترل می شود.

تأثیر محتوای و بر خواص مکانیکی پلی اتیلن

بعداً در بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت

پلی اتیلن به عنوان یک ماده ویسکوالاستیک طبقه بندی شده و دارای مواد جامد و مایع مانند است
خواص با تغییر دما ، رفتار مکانیکی پلی اتیلن تغییر می کند

به دلیل حرکت زنجیرها در شکل 2.5 ، تغییر در مدول ذخیره سازی

پلی اتیلن با تغییر دما نشان داده شده است.

در دمای پایین تر از
دمای انتقال شیشه ، که در آن تنها حرکت محلی ستون فقرات پلیمر است

و خم شدن زنجیره های جانبی امکان پذیر است ،

پلی اتیلن بیشتر شبیه یک جامد سفت و سخت است

مقادیر بالای E در دمای بالاتر از ، حرکات زنجیره ای در مقیاس بزرگتر در آمورف وجود دارد

نتیجه فاز باعث می شود پلی اتیلن رفتار مایع بیشتری داشته

و مقدار E را بدست آورد

قیمت پلی اتیلن در رامسر

کاهش می دهد. در دمای ذوب ، لایه های بلوری داخل پلی اتیلن قرار می گیرند

ماتریس شروع به ذوب شدن می کند ، لغزش زنجیره ای در مقیاس بزرگ رخ می دهد

و مقدار E به طرز چشمگیری نشان می دهد

کاهش می یابد در دمای بالاتر از ، پلی اتیلن ساختار خود را از دست می دهد

صداقت و تبدیل به یک ذوب چسبناک می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.