مرکز فروش پلیمر کرج


مرکز فروش پلیمر کرج

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر کرج

تحقیقات فزاینده فتوکاتالیست های نور مرئی برای تبدیل و استفاده از انرژی خورشیدی در زمینه های انرژی،

محیطی و کاتالیزوری اهمیت آنها را در مواد مدرن و علم کاتالیزوری نشان می دهد . در میان

فوتوکاتالیست های مختلف،  فوتوکاتالیست های آلی اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.

فروش مواد پلیمری کرج

پلیمرهای مزدوج به عنوان نماینده فوتوکاتالیست آلی پیشرفت زیادی کرده اند. متأسفانه، هنگام استفاده از

نیترید کربن پلیمری به عنوان مثال، اگرچه انباشته آروماتیک π کربن می دهد.

فروشگاه پلیمر کرج

نیترید ظرفیت جذب نور مرئی، استفاده از خورشید انرژی نیز توسط نرخ نوترکیبی بار بالا و انتقال بار ناکارآمد

محدود می شود . خوش شانس است که نیمه هادی خواص پلیمرهای مزدوج را می توان با کنترل و تنظیم

کرد اصلاح ساختارهای الکترونیکی و نواری از طریق دوپینگ ، کوپلیمریزاسیون، مدولاسیون پلیمریزاسیون

هماهنگی برهمکنش ، اصلاح کووالانسی یا غیرکووالانسی ومدولاسیون پیوندهای هیدروژنی . به خصوص

اهداکننده-پذیرنده ساختار به طور قابل توجهی برای تنظیم ساختار باند استفاده می شود. پلی ایمیدها (PI)،

که مواد مهندسی عالی هستند، یک نمونه معمولی هستند .

قیمت پلیمر کرج

نماینده این دسته از مواد. پلی ایمیدها تحت تأثیر قرار می گیرند خواص مواد خود را دارند و دمای آماده سازی

کمتری نسبت به نیترید کربن دارند . با این حال، هنگامی که فوتوکاتالیستی

تخریب سایر آلاینده های مختلف به غیر از رنگ ها، این مواد با توجه به خاصیت انتقال ذاتی، بازترکیب مداوم

حامل های فوتو ژنراتور و پتانسیل باند ظرفیت منفی (VB) هنوز ضعیف هستند . یک سری مطالعات، از جمله

آنها روی کوکاتالیست ها ، دوپینگ و هتروجانکشن ها برای اصلاح عملکرد پلی آمید کریستالی انجام شده

است.

فروش پلیمر مایع کرج

اخیراً، گروه ما در مورد افزایش راندمان تخریب فوتوکاتالیستی مواد مبتنی بر پلی‌آمید با ساختن اتصالات

ناهمگون با اکسید تنگستیک و پلی‌اکسومتالیت گزارش کرده است. از تحقیقات قبلی، اسید فسفو تنگستیک

(H3PW12O40، PW) / پلی آمید کامپوزیت ها با استفاده از ملم هپتازین نامحلولmelem، شکل 1a و c) از

طریق روش یک گلدانی است .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.