برچسب: فروش مواد پلیمری کرج

  • مرکز فروش پلیمر کرج

    مرکز فروش پلیمر کرج   مرکز فروش پلیمر کرج تحقیقات فزاینده فتوکاتالیست های نور مرئی برای تبدیل و استفاده از انرژی خورشیدی در زمینه های انرژی، محیطی و کاتالیزوری اهمیت آنها را در مواد مدرن و علم کاتالیزوری نشان می دهد . در میان فوتوکاتالیست های مختلف،  فوتوکاتالیست های آلی اخیرا توجه زیادی را به […]